تناسخ به درخت

گزیده غزل های من

«تناسخ به درخت»

در نمایشگاه کتاب منتشر می شود

مجموعه غزل من با عنوان «تناسخ به درخت» از صبح دوشنبه در نمایشگاه کتاب عرضه می شود. این مجموعه که شامل 45 غزل من است توسط نشر بوتیمار با قیمت 3000 تومان منتشر شده و در

غرفه نشر «بوتیمار» به آدرس سالن شبستان راهروی 14 غرفه 34 

غرفه نشر «نگاه» به آدرس سالن شبستان راهروی 30 غرفه 13 
و
غرفه «دفتر شعر جوان» به آدرس سالن شبستان راهروی 17 غرفه 16
 
به مخاطبان عرضه می شود.

 

خبر ایسنا

 خبر مهر

/ 28 نظر / 165 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا سرایی

سلام غزلهایت را خواندم و راستش غافلگیر شدم نمی دانستم پوریا سوری سپیدسرا و روزنامه نگار، می تواند اینقدر خوب غزل هم بگوید البته غزلسرایی جنونی می خواهد که آن را در تو دیده بودم اما بازهم از غزلهای قشنگت غافلگیر شدم تبریک به خاطر چاپ کتابت تبریک به خاطر تولد بهاری ات گرچه با تاخیر اما هنوز چند روزی از بهار باقیست و تبریک اصلی به خاطر پدرت یکی از آرزوهای تولدت که طول عمر پدرت بود دلم را لرزاند و به یاد پدرم که طول عمرش بلند نبود بغض کردم وقتی در کامنت های این پست، کامنتی به نام پدر دیدم باز هم دلم لرزید چقدر خوبه که آدم موجب مباهات پدرش باشه قدر آن به ثمر رسیدنهایت که پدر و مادرت می بینند و کیف می کنند را بدان. خدا فرصت این لذت را برای هر دوشان بیشتر کند. من هم با تمام دلم برای پدرت طول عمر می خواهم. شادباشی رفیق[گل]

سارا سرایی

سلام غزلهایت را خواندم و راستش غافلگیر شدم نمی دانستم پوریا سوری سپیدسرا و روزنامه نگار، می تواند اینقدر خوب غزل هم بگوید البته غزلسرایی جنونی می خواهد که آن را در تو دیده بودم اما بازهم از غزلهای قشنگت غافلگیر شدم تبریک به خاطر چاپ کتابت تبریک به خاطر تولد بهاری ات گرچه با تاخیر اما هنوز چند روزی از بهار باقیست و تبریک اصلی به خاطر پدرت یکی از آرزوهای تولدت که طول عمر پدرت بود دلم را لرزاند و به یاد پدرم که طول عمرش بلند نبود بغض کردم وقتی در کامنت های این پست، کامنتی به نام پدر دیدم باز هم دلم لرزید چقدر خوبه که آدم موجب مباهات پدرش باشه قدر آن به ثمر رسیدنهایت که پدر و مادرت می بینند و کیف می کنند را بدان. خدا فرصت این لذت را برای هر دوشان بیشتر کند. من هم با تمام دلم برای پدرت طول عمر می خواهم. شادباشی رفیق[گل]

صدیقه حسینی

به روزم با: آخرین چراغ/ترانه با من راه بیا/داستان و این گربه ی عزیز... با احترام: صدیقه حسینی/رشت

صدیقه حسینی

به روزم با: آخرین چراغ/ترانه با من راه بیا/داستان و این گربه ی عزیز... با احترام: صدیقه حسینی/رشت

طاهره جعفرزاده

همه چیز از یه نقطه شروع شد همونجایی که سرتو گذاشتی رو زانوهام و من حس کردم سال هاست که میشناسمت… دعوتید به کهکشان بی انتهایم به خانه ای در مسیر گرداب به تونل زمان به ناممکن ترین... ...I just had a supernova in my life,dude!u know منتظرم- با احترام http://sejdegahekhis.blofa.com

طاهره جعفرزاده

همه چیز از یه نقطه شروع شد همونجایی که سرتو گذاشتی رو زانوهام و من حس کردم سال هاست که میشناسمت… دعوتید به کهکشان بی انتهایم به خانه ای در مسیر گرداب به تونل زمان به ناممکن ترین... ...I just had a supernova in my life,dude!u know منتظرم- با احترام http://sejdegahekhis.blofa.com

فراهاني

سلام پوريا جان با شعری تازه به روزم منتظر خوانش و نظر شما هستم موفق و کامروا باشی

پانته ا باقری

زیبا بود